HOA 100 TUỔI

 

1004

 

Hoa 100 tuổi
 
Mưa sa lốp đốp trên tàu lá
Gió lạnh lang thang dưới mái nhà
Còn lại trăm(100) năm tròn trăm (100) tuổi
Chẳng hay có trọn giấc mơ Hoa
 
Phố Cổ Chi Lăng 22-11-2019
Thanh Thủy Lê Viết Quýt

 

PhotoFunia Interior Picture Regular 2019 11 22 11 19 01

 

 BACALANDA2

 

 PhotoFunia Etude Regular 2017 09 15 01 15 41b

NGẪU HỨNG
 
Thời gian đi như gió
Mới đó đã chín lăm
Đời vui như ngày hội
Trong sáng như trăng rằm
Đã biết bao lần chết
Vẫn còn sống nhe răng
Thiên Tào quên gạch sổ
E phải sống trăm năm
Sống vui và sống khỏe
Còn biết mấy mươi rằm!
 
 
PhotoFunia Coffee and Tulips Regular 2019 04 07 12 00 58
 
6h09 15 March 2019
Thanh Thủy Lê Viết Quýt
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU