Mưa Xuân
(Sáng nay nhà vắng bố làm thơ)

mua-trong-cong-vien


Mưa xuân gõ nhẹ mái tôn, buồn!
Cô cảnh u hoài mãi vấn vương
Vắng bóng trăm ngày như còn đó
Mỗi lần nối tiếp đốt tuần hương

Di ảnh như buồn cũng như vui
Miệng thì chúm chím lệ ứa rơi
Thật ảo đáy lòng ai biết được
Âm dương hai ngã khó phân lời

                        
Mai, mốt rồi đây đủ trăm ngày
Hương linh còn ở, ở hay đi ???
Đi, ở nhìn nhau trên di ảnh
Thế sự muôn đời cũng thế ni ?

14 tháng giêng Quý Tỵ  2013
(2 ngày trước 100 ngày)

 

{module 26}

 

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU