Đập Vỡ Cây Đàn

broken guitar

Thôi đập đàn đi hết bạn bè
Bây giờ gẩy nữa để ai nghe
Vạch lá chẳng tìm ra tri kỷ
Đàn đập đi rồi mắt đỏ hoe

 

 

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU