DIỄN NGÂM NHỮNG BÀI THƠ THANH THỦY
THƯỞNG TRĂNG**NHỚ**VÀO THU**TÌNH TRĂNG**CHỪ NI

Đập Vỡ Cây Đàn
 

broken guitar

Thôi đập đàn đi hết bạn bè
Bây giờ gẩy nữa để ai nghe
Vạch lá chẳng tìm ra tri kỷ
Đàn đập đi rồi mắt đỏ hoe

 

 

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba