DIỄN NGÂM NHỮNG BÀI THƠ THANH THỦY
THƯỞNG TRĂNG**NHỚ**VÀO THU**TÌNH TRĂNG**CHỪ NI

 


Độc Ẩm


Một đóa hoa thơm một ấm trà
Nước đi qua cổ có hương hoa
Trà tăng thi vị hoa tăng sắc
Thơ quyện cùng hoa tản mạn xa

Độc ẩm trà ngon thiếu bạn hiền
Ngỡ mình đang sống cảnh cô tiên
Nhà không tiếng động ngồi nhắm mắt
Lòng nhẹ lâng lâng phút tọa thiền

Thanh thản nghe như chẳng có mình
Hào quang xanh nhẹ tỏa lung linh
Ngồi nghe hơi thở càng sâu lắng
Có phải đây là cảnh vãng sinh

 

Thanh Thủy

 

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba