Tình Huế
 
nusinhhuecongaihue10
 
 
Từ độ ai đi Huế đượm buồn
Sen sầu rũ lá, gió không hương
Linh Mụ nhớ ai thông rũ lá
Nam Giao nắng gắt vắng ve buồn
Phượng vĩ bờ thương thay sắc tím
Thông xanh núi Ngự đổi màu thương
Xa xôi ai cảm tình non nước
Vắng khách trời sầu cảnh thê lương.

Thanh Thủy
 
 
 
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU