DIỄN NGÂM NHỮNG BÀI THƠ THANH THỦY
THƯỞNG TRĂNG**NHỚ**VÀO THU**TÌNH TRĂNG**CHỪ NI

 

 

86 Lần Xuân
(Sắt đá và thịt xương)

Tám sáu lần xuân vẫn sống còn
Dù cho ngựa đá mỏi chân bon
Hoa khôi đâu có chừng này tuổi
Danh tiếng hết rồi nợ nước non
Sắt thép oxi xơi cũng gãy
Bê tông mưa gió xác phải mòn
Xương thịt ngẫm ra mà cứng nhỉ
Còn hơn ngựa đá mỏi chân bon.
 
 
Thanh Thủy
1/1/2010
 
 
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba