Qua Cửa Chánh Tây
 
06 bigb
 
Lột da sống với nước non này,
Thành quách Nguyễn Triều đứng mãi đây
Bóng dáng triều xưa đà vắng ngắt
Hình hài vua chúa có đâu đây
Ngắm nước bờ xa bèo phủ kín
Nhìn trời cảnh vắng gió đưa mây
Qua đây thấy cảnh lòng thêm xót
Còn có ai thương cửa Chánh Tây
 
Thanh Thủy
Viện y học dân tộc Huế
1992
 
 
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU