Tên Tôi

SNAG 77

Thanh Thủy làng tôi ngày xưa ấy,
Ngày nay mất hẳn tiếng “thôi nôi”
Tôi xin nhận lấy tên Thanh Thủy
Để nhớ, để thương, đỡ ngậm ngùi.


Thanh Thủy

 

{module Articles - Related }

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU