Viếng lăng Vua Tự Đức

lang-vua-tu-duc-dulichhue

 

Hôm nay đến viếng mộ vua thơ
Thành quách bao la khói phủ mờ
Cung điện nguy nga mà vắng bóng
Đền đài tráng lệ lại bơ vơ
Bàn thạch rêu phong ngư ông chẳng
Thủy tạ vắng teo cá lửng lờ
Những tưởng hồn thiêng vui thú mãi
Ngờ đâu sáng tạo lại hững hờ

 

Thanh minh Nhâm Thìn 2012

 

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU