Chim ưng

 

chimung

 

Ưng điểu sinh ra bất phùng thời
Bất phùng hai cánh mãi chơi vơi
Đôi chân căng sẵn mồi không có
Cặp mắt long lanh cá lặn rồi
Đất rộng trời cao bay chẳng mỏi
Thời gian bất tận chịu thua thôi
Hữu sinh hữu diệt là quy luật
Khổng tước thành công cũng do trời

 

Trọng Đông Tân Mão 2011

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU