Nhớ Cố Tri

timthumb

Ô long độc ẩm thấy không vui
Một sáng đầu thu cảnh ngậm ngùi
Trà ngang qua cổ nghe như đắng
Vắng bóng tri âm muốn sụt sùi

 

Thu Tân Mão 2011

 

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU