Còn đâu nữa những chiều bên ghế đá
Bắt tay nhau để hỏi chuyện buồn vui
Bác ra đi để lại lắm ngậm ngùi
Những thương tiếc cho tình làng nghĩa xóm
Bác ra đi để trời sầu đất thảm
Gió quên reo mà mây cũng ngừng trôi
Hoa lá buồn, chim hót chẳng thành lời
Sao bác nở ra đi vào vĩnh biệt
Dù vĩnh biệt nhưng tình còn tha thiết
Mến tình nhau mà chẳng nói thành lời
Ngày mai đây phải vĩnh biệt bác rồi
Thân thể bác vùi sâu lòng đất lạnh
Lòng đất lạnh còn ai lo săn sóc
Ai quạt nồng ấp lạnh nữa bác ơi
Chỉ đêm dài trăng lạnh lùng soi
Với tiếng dế nỉ non buồn da diết
Thôi! đời là thế ai chặn đường vĩnh biệt
Ai không đi vào thế giới ngàn thu
“Hôm nay đây sầu hận một mùa thu
Xin cúng bác 2 lạy này vĩnh biệt”

07-9-Mậu Tý 05-10-2008

vinhbiet

{module 26}


 

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU