Bão lụt qua rồi để lại chi
Mái bay, tường sập cảnh lâm ly
Giao thông tắt nghẻn cây trốc gốc
Cầu cống tan tành chẳng lối đi
Phố xá ngổn ngang lo thu xếp
Chợ đò tan tác cảnh suy vi
Bến xe sụp đổ xe phơi nắng
Thiết lộ nước trôi lộn cả “ghi”
Hành khách co ro trong góc kín
Phi trường khách quý chẳng  hơn chi
Máy bay ngại gió ngưng nhiều chuyến
Khách quý cảm phiền trách móc chi
Làng xã nông thôn trong tầm gió
Nhà bay, ruộng ngập chẳng còn chi
Cả mấy trăm người theo nước cuốn
Hằng ngàn gia súc cũng ra đi
Những cảnh tang thương chồng mất vợ
Người thân lụt cuốn nước trôi đi
Trẻ thơ bay tuốt theo luồng gió
Cha nhảy theo con chuyện mấy khi
Quê tôi chung sống hằng năm lụt
Đau khổ quá nhiều cũng quen đi

Trận lụt lịch sử đầu tháng 10-2010 tại Nghệ an, nhân lễ 1000 năm Thăng Long

lut

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU