KÍNH VIẾNG CỐ HƯƠNG LINH

CỤ ÔNG LÊ VIẾT QUÝT PHÁP DANH QUẢNG TUỆ

ee58dd2b76ce1803905a4285b6f84de9

Chín bảy mùa xuân sống cõi đời

Thân tâm từng trải khắp nơi nơi.

Hoa niên hữu diện thời chinh chiến

Lão giả vãng hồi phụng Tổ Tiên

Hiếu đạo, nghĩa tình chung lo trọn

Quan tâm khuyến học dựng xây đời

Văn chương, trí tuệ Tam Thi Tập

Diển giải du hành các cảnh quan.

Phật pháp nhất tâm cầu Giải Thoát

Trì danh Lục Tự A Di Đà.

Tuổi thọ càng cao sức già yếu

Xa lìa nhân thế cõi Ta bà

Nguyện cầu Chư Phật thương tiếp dẫn

Hương linh đến được cõi Di-Đà.

Gặp Thượng Thiện Nhân cùng tu học

Con đường Giác Ngộ chẳng còn xa.

Âm dương cách biệt lòng thương nhớ!

Chúc nguyện Hương linh trọn lời nguyền.

7f42119ad729cad866fbfe399ba1955c

Kính viếng!

Huế, Nội Thành, Mùa Đông năm Tân Sửu 2021.

Chân tử Trương Như Dương

Pháp danh Tạng Bút

 

 

7f0d399a95b12468439de3250f92b892 

 

Điếu văn của con rể 

Tưởng Nhớ Ba

Tập Ảnh Tang Lễ Thi Sĩ Thanh Thủy Lê Viết Quýt ( phần 1)

Tập Ảnh Tang Lễ Thi Sĩ Thanh Thủy Lê Viết Quýt (phần 2 và hết)

7f0d399a95b12468439de3250f92b892

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU