CMTCT3

1167354yin8tsiepj

Năm nay khai bút, bút nở hoa

Mai nở tràn trề rụng đầy nhà  

Đào tô hồng thắm còn nhiều nhụy

Lan tím nhị vàng chuỗi dài ra

Trúc đứng bờ ao mơn trớn gió

Cúc cùng hòa sắc với muôn hoa

Ta ngồi nắn nót dòng thư pháp

Chín sáu năm vui cái tuổi già

1167354yin8tsiepj

Ta sinh Ất Sửu nay Canh Tý

Chín sáu tuổi đời với nước non        

Thế giới thăng trầm bao biến động

Loài người lo lắng chuyện đạn bom

Bắc Triều ứng phó bằng nguyên tử

Nam Hàn văn hóa chuộng giàu sang

Tống cựu nghinh tân nhiều hy vọng

Cùng nhau chung bước khải hoàn ca.

Thanh Thủy

Nguyên đán Canh Tý (2020)

 

9999

 

 

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU