Lại Một Người Đi
    
Đám anh Hữu Bích 27/10 Ất Hợi
 
Lại một người đi nữa không về
Sầu trông trơ trụi, cảnh lê thê
Trăm năm đường ngắn đi không trọn
Vạn dặm trời xa lại mãi mê
Sinh ký tử qui từ Bành tổ
Vãng sinh tịnh độ đạo Bồ Đề
Luân hồi cố gắng đừng quay lại
Quốc Độ chờ nhau sớm hội quê.
 
Thanh Thủy
 
{module Articles - Related }
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU