Cao Hứng 
 
Hôm nay ta hãy còn nhau
Ngày mai ta chết biết đâu mà tìm.
Maú còn đang chảy trong tim
Tình còn đang nặng cánh chim giang hồ
    
Thanh Thủy 
1995
{module Articles - Related }
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU