Mất bác mất rồi chốn nghỉ chân
Buồn vui tâm sự chuyện xa gần
Mỗi chiều hè bức ra hóng mát
Trên chiếc xe lăn bác tinh thần

Vui vẻ đón chào chuyện hàn huyên
Chuyện làng, chuyện nước, chuyện xóm giềng
Tuổi ngoại bát tuần còn phong độ
Tóc trắng, da hồng dáng “bát tiên”

Hôm nay đúng lúc bác đi xa
Nghĩ đến mỗi lần phải ngang qua
Bóng bác hãy còn trên bến cũ
Vắng người như thiếu giấc mơ hoa
  
22-7-2004 tức 06-6 Giáp Thân

radi

{module 26}

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU