Bóng đêm 

Cô quạnh đêm khuya hình với bóng,
Một mình đi lại một thành hai.

SNAG 77

Thanh Thủy

 

images 5 

nhạc đệm : Đèn khuya
nhạc sĩ Lam Phương
tiếng hát Thanh Thúy / Thâu âm trước 1975

 

 

{module Articles - Related }

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU