Chia Ly 
 
Mười mấy năm trời sống bên nhau
Chung chăn, chung gối chẳng chung đầu!
Tâm tư dằn vặt tình ngang trái,
Ai khéo bày chi chuyện bể dâu!
 
Thai nghén từ lâu tưởng mộng lành,
Bạn ơi nay lỡ mộng không thành.
Trách ai dắt nẻo không lừa lọc!
Kẻ ngắm người xem chuyện chúng mình.
 
Đã kéo nhau ra giữa chợ đời,
Còn gì dấu ngược với che xuôi?
Mèo lành ai nỡ cắt tai nhỉ?
Gái tốt chồng chê rõ mặt rồi.
 
Thời thế từ đây dứt ri thôi
Bạn về xứ bạn cố mà vui
Nợ tình dứt được dây oan nghiệt
Thì phút chia tay há ngậm ngùi.
 
 
Thanh Thủy
1/7/1989
Cảm hứng ngày phân chia 3 tỉnh Bình Trị Thiên
 
{module Articles - Related }
 
 
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU