Giao Thừa

xuan
         
Khí thiêng sông núi đã về đây
Nước Việt năm nay lắm dịp may
Đông hải bừng lên làn sóng mới
Nam sa quân địch phải ngừng tay
Tập đoàn tham nhũng đua nhau chết
Dân chúng tự do để dựng xây
Kinh tế phồn vinh dân hết đói
Vận hội nhâm thìn đã đến tay

Tân Mão – Nhâm thìn 2012

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU