Mơ Ngày Gặp Mẹ

Chẳng biết ngày mai sang bên đó,
Tìm mẹ biết còn gặp được chăng?
Hay mẹ đã sang qua kiếp khác
Kiếp kiếp không tròn chữ hiếu trung!!
Mẹ hỡi tuổi con cũng đã già
Bảy mươi tuổi cũng sắp đi qua
Lòng con ghi khắc hình bóng mẹ
Mắt lệ chiều xuân cũng nhạt nhòa

Thanh Thủy
 
{module Articles - Related }
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU