Xuân Giác

Tám sáu lần xuân lấm bụi trần
 Công danh, sự nghiệp chỉ là phân
 Đường về Tây trúc xa xa lắm
 Sớm tránh luân hồi hởi thế nhân


 Sau cuộc đi thăm nhà dưỡng lão
 đầu năm 2010

xuangiac

 

 {module 26}

 

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU