Rời Hà Nội

 ha noi mo mang tren cnn 1 tieudungplusTT4

Tôi rời Hà Nội hôm nay, buồn!
Người, cảnh thâm tình hãy vấn vương
Phụ tử tình thân chưa trút hết,
Hoa thơm, cỏ lạ vốn chưa tường.
Văn hóa nghìn năm sâu rộng quá,
Nhân tình thế thái khó tỏ tường.
Văn vật ngắm nhìn chưa rõ nét,
Tiến trình xã hội lắm bất thường
Thống nhất hai mươi năm có lẻ
Dấu vết còn đang lắm tang thương
Thủ đô gương ngắm tình yêu nước
Thủy ô, gương mờ rõ tang thương.


Thanh Thủy
8/5/1996

 

{module Articles - Related }

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU