Tối lại, sáng ra, ngày lại ngày
Cuộc đời để lại được gì đây ?
Bao nhiêu hoài bão đều vô vọng
Góp sức vào đời lại trắng tay
Máu đổ không xanh đồng lúa mẹ
Xương rơi chẵng trắng nước sông thầy
Nghĩ mình mà thẹn cho mình nhỉ !
Biết vậy ngày xưa “thiến” lại hay
 

2010

 

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU