Viếng Mộ Nhà Thơ Phùng Quán

Tôi viếng mộ anh có muộn màng
Anh về đem lại cả vinh quang
Cho hồn thi phú làng Thanh Thủy
Dòng thơ bất khuất mãi còn vang

Thơ anh để ngâm hoài không chán
 Lời anh khuyên  nhớ mãi khó quên
Bia làng ta thêm kẻ sĩ hiền
Từng nung nấu nơi lò luyện thép

Nung càng kỹ càng thêm vẻ đẹp
Nấu càng lâu vị đắng thành ngon
 Tôi mến anh vì dạ sắc son
  “Dù có ngã cũng vịn câu thơ đứng dậy”

Thanh minh Tân Mão 2011

phungquan

 


những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU