Nghiệp

beniemphat

Tám mắt đoanh tròng trước đảo điên
Giàu sang chẳng phải chốn thần tiên
100 tuổi nằm nhìn dâu tạ thế
80 rõ lệ khóc con hiền
Đầu chưa bạc tóc lo tang vợ
Thanh xuân từ biệt  khối tình duyên
Luân hồi quay tít luân xa chuyển
Nghiệp dĩ đành thôi ! chớ muộn phiền

Ngày 9 tháng 7 năm Tân Mão

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU