phat

Hành giã đêm dài tìm chân lý
Hồn đi tầm Phật tận trời Tây
Vũ trụ vô biên không thấy Phật
Đồng vọng U Minh tỉnh lai, ngày

Hai mấy năm trời giữa hành tinh
Cuộc đời cảm thấy nỗi vô minh
Nghinh ngang chùa các phô cảnh sắc
Tô vẻ màu mè để mưu sinh

Phật quên hạnh phúc của riêng mình
Vất bỏ đền đài vị chúng sinh
Đã mấy nghìn năm chưa đến đích
Con Phật đang còn cảnh điêu linh

Làm sao chấm dứt được luân hồi
Trong cái tồn sinh giữa đất trời
“ Tất cánh hữu sinh hoàn hữu tử’
Trái đất hết quay hết Luân Hồi

Chúng sinh chưa thoát được khổ đau
Phật dạy Từ Tâm đặt lên đầu
Hỷ, Xả, Từ Bi là diệu pháp
Tham, Sân, Si hết khổ còn đâu ?

Phật dạy Phật không ở đâu xa
Phật ở tại tâm, Phật tại nhà
Tu tập Từ bi là Chân Phật
Từ bi Chân Phật hết tà ma

Hành giã Từ Không
Canh dần 2010
 

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU