Thu Về
 
Rừng thu ai nhuộm lá thu vàng
Non nước vơi đầy một cảnh quan
Chín mấy lần thu đi rồi lại
Trăm năm chẳng biết có vẹn toàn
Giặc Bắc tung hoành xâm bờ cõi
Quân Nam cương quyết giữ giang san
Trẻ già trai gái nơi hải đảo
Nối nghiệp ông cha trước đã làm
 
Thanh Thủy   
Thu Đinh Dậu
 
{module Articles - Related }
 
 
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU