Thơ cuối năm

doomday12112302
 
 Niên tàn nguyệt tận Chúa giáng sinh
 Con số 13 đã hiện hình
 Con số tượng trưng nhiều khủng nạn
 Đợi xem tận thế có thành hình.
                      
        Ngày 20 tháng 12 năm 2012

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU