thanhthuymautuat2018

Tự cảm Tác giả: Thanh Thuỷ Lê Viết Quýt
Nhạc Xuân (Diễn Đàn Thân Hữu) Tác giả: Trần Doãn Nho
Tết Tha Hương (Diễn Đàn Thân Hữu) Tác giả: Thanh Phượng Vương Duy Quỳnh
Đầu Xuân nói chuyện Thiên Thai (Diễn Đàn Thân Hữu) Tác giả: Super User
Tình Xuân Tác giả: Thanh Thủy
Mưa Xuân Tác giả: Thanh Thủy
Cô Xuân Tác giả: Thanh Thủy
Cảm Tác Tác giả: Thanh Thủy
Xuân Giác Tác giả: Super User

 

 

 
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU