DIỄN NGÂM NHỮNG BÀI THƠ THANH THỦY
THƯỞNG TRĂNG**NHỚ**VÀO THU**TÌNH TRĂNG**CHỪ NI

 

thanhthuymautuat2018

Tự cảm Tác giả: Thanh Thuỷ Lê Viết Quýt
Nhạc Xuân (Diễn Đàn Thân Hữu) Tác giả: Trần Doãn Nho
Tết Tha Hương (Diễn Đàn Thân Hữu) Tác giả: Thanh Phượng Vương Duy Quỳnh
Đầu Xuân nói chuyện Thiên Thai (Diễn Đàn Thân Hữu) Tác giả: Super User
Tình Xuân Tác giả: Thanh Thủy
Mưa Xuân Tác giả: Thanh Thủy
Cô Xuân Tác giả: Thanh Thủy
Cảm Tác Tác giả: Thanh Thủy
Xuân Giác Tác giả: Super User

 

 

 
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba