Khai Bút Đầu Xuân Kỷ Hợi 2019

Thanh Thủy Lê Viết Quýt 

 

Tưởng nhớ Trưng Nữ Vương

Lấp lánh trăng ngà nơi điện ngọc

Năm canh ôm ấp nỗi sầu riêng

Nữ tướng lừng danh trên đất Bắc

Voi ré quân Tàu sợ phát điên.

 

 

 

 

Xuân Kỷ Hợi 2019

Đầu xuân nắng nhẹ trời cao
Cờ hồng phất phới ngôi sao giữa trời

Hoa xuân màu sắc tuyệt vời
Gái xuân hớn hở đem phơi má hồng

Trai xuân phỉ chí tang bồng
Canh phòng biên ải một lòng vì dân

Vì Tổ quốc một lòng chiến đấu
Hoàng Trường Sa xương máu dân mình

Đánh cho Tàu Cộng điêu linh
Giang sơn một mối thỏa tình trai Nam.

 

 

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU