Áo anh thơm mùi lính

Hỏi em có chung tình

Chiến trường thêm mùi máu

Cọng một chút anh linh

Đã trót yêu lính chiến

Đừng nề chuyện tử sinh

Đi về trong khoảnh khắc

Sau một tiếng “đùng đoành”

Đạn vào tim phọt máu

Mắt trợn da tái xanh

Sa trường ai vuốt mặt

Ai khóc tiễn hồn anh

Tin về em đừng khóc

Đi xây lại đời mình

Lính chiến là thế đấy

Vì đời người phù sinh.

 

linh

 

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU